Op welke leeftijd moet mijn kind naar school?

Uw kind mag naar school als het 4 jaar is en uw kind moet naar school als het 5 jaar is geworden. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag.

Bijvoorbeeld: als een kind op 31 augustus 4 jaar wordt, mag het op zijn of haar verjaardag naar school. Uiterlijk op 1 september van het daaropvolgende jaar móet uw kind naar school.