Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak in het voortgezet onderwijs?

Geplaatst door OCO op 14 mei 2013
Je kunt in een aantal gevallen één of meer vrijstellingen krijgen voor examenvakken voor vwo, havo en vmbo.

Vrijstelling vwo

Heb je als vwo-kandidaat al een havodiploma gehaald? Dan heb je recht op vrijstelling van de vakken van het gemeenschappelijk deel. Dit zijn de vakken algemene natuurwetenschappen en maatschappijleer.

Examen gedaan in Aruba, Curaçao of Bonaire

Heb je in Aruba, Curaçao of Bonaire eindexamen gedaan? Dan kun je bij het halen van een Nederlands diploma één of meer vrijstellingen krijgen. Examenresultaten van het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn namelijk gelijkgesteld met Nederlandse examenresultaten.

Buitenlandse examenresultaten

Heb je in het buitenland je diploma of een aantal examenvakken gehaald? Dan kun je de schooldirectie vragen om één of meer vrijstellingen voor een Nederlands diploma.

Geen vrijstelling wiskunde bij dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie kunnen geen vrijstelling krijgen voor het examenvak wiskunde. Wiskunde is alleen op het vwo een verplicht examenvak. Heb je dyscalculie en volg je vmbo- of havo-onderwijs? Dan is het mogelijk een sector of profiel te kiezen waarin wiskunde geen verplicht examenonderdeel is.