Tag: *instemmingsrecht

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Raden

Mag school de schooltijden wijzigen?

Uit vraag en antwoord > Raadpleging ouders

Wat doet de medezeggenschapsraad op school?

Uit vraag en antwoord > Raden

Rol medezeggenschap bij ouderbijdrage en schoolkosten

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Inspraak ouders bij bescherming leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over PTA

Uit vraag en antwoord > Instemmingsrecht

Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school

Blogbericht van 2 juni 2015