Overzicht ‘beste’ scholen van Nederland

Geplaatst door OCO op 14 januari 2009

Het weekblad Elsevier publiceert jaarlijks een overzicht van de beste scholen van Nederland. Begin januari verscheen de editie 2009 die, net als het overzicht ‘Schoolprestaties’ van Trouw, is gebaseerd op gegevens van de onderwijsinspectie. Elsevier bewerkt de gegevens van de inspectie, in tegenstelling tot de inspectie houdt Elsevier bij het eindoordeel geen rekening met de samenstelling van de leerlingpopulatie van de school.

Winnaars en verliezers
Volgens Elsevier zijn De Lage Waard in Papendrecht en het Calvijn in Goes de beste middelbare scholen van Nederland. De publicatie bevat lijstjes van winnaars en verliezers. Winnaars zijn scholen met de minste zittenblijvers en de beste examenresultaten in de periode 2005-2007, verliezers zijn scholen met de meeste zittenblijvers en slechtste examenresultaten in de periode 2005-2007. In Amsterdam is het St. Ignatius Gymnasium de winnaar en zijn de verliezers: het Comenius Lyceum, SG Reigersbos, Cartesius Lyceum, en het Islamitisch College Amsterdam.

Verschil schoolexamen en eindexamen
Het weekblad stelt dat er scholen zijn die hogere cijfers geven voor het schoolexamen om het eindexamencijfer te compenseren. De scholen die dit deden kregen daardoor een lagere beoordeling, aldus het weekblad. Zij stelt dat wat dit betreft het Panta Rhei in Amstelveen de lijst aanvoert door leerlingen uit het vmbo-g/t 1.5 punt cadeau te geven. Uit Amsterdam worden ook het islamitisch College en het Nova College genoemd als scholen met opvallende verschillen tussen het schoolexamen en het landelijk eindexamen. De lijst noemt ook scholen met het kleinste verschil tussen schoolexamen en eindexamen, in Amsterdam is dit het Vossius Gymnasium waar het verschil 0,0 is.

Reactie Panta Rhei
Algemeen directeur De Weerd van Panta Rhei is het niet eens met het onderzoek en de berichten. Hij is van mening dat er sprake is van slechte journalistiek en ook vindt hij het kwalijk dat scholen geen weerwoord kunnen bieden. ‘Het betreft allereerst de gemiddelde cijfers van drie schooljaren (het resultaat van 2008 is daarin zelfs niet meegenomen). In
zo’n gemiddeld cijfer is de aanzienlijke verbetering die Panta Rhei in de afgelopen jaren heeft geboekt niet terug te zien’, aldus de directeur (in Over Onderwijs, VOSABB).

Toevoeging OCO
Als onderwijsconsumentenorganisatie is OCO een groot voorstander van transparantie over kwaliteit. Dat is zeker in de periode van de open dagen voor leerlingen en ouders die bezig zijn met de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs van groot belang. Maar cijfers op zich zeggen lang niet alles. Het gaat vooral om het verhaal achter de cijfers. Heeft een school die slechter ‘scoort’ dan andere scholen intussen verbeteracties op touw gezet die het vertrouwen hebben van leerlingen, ouders en personeel? Komen hoge prestaties wel ten goede aan alle leerlingen of offeren scholen daar leerlingen die meer tijd nodig hebben voor op? Sommige scholen bieden bewust ruimte aan leerlingen om een keer te doubleren om achterstanden in te lopen om op die manier er uit te halen wat er in zit, en nemen daarmee een lagere score in de ogen van de inspectie en Elsevier voor lief.
OCO adviseert om de open dagen en andere contactmomenten met de school te gebruiken om het gesprek aan te gaan met de school over de onderwijskwaliteit en het onderwijsconcept. Let bij open dagen ook op de sfeer, leerlingbegeleiding en bijzondere programma’s die worden aangeboden.

Meer artikelen over Blog