Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Geplaatst door Sharita Lourens op 1 februari 2023
Hieronder staan antwoorden op veelgestelde vragen over schoolkeuze. Het betreft een bewerking door OCO van informatie van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Kan een leerling in Amsterdam kiezen voor een profielklas, of selecteert de school daarvoor leerlingen?

Sommige VO-scholen hebben een profielklas. Dit is een klas waarin leerlingen iets extra’s krijgen aangeboden, dat losstaat van het onderwijsniveau. Denk hierbij aan sport, dans, kunst of tweetalig onderwijs (tto). Maar ook een technasiumklas of gymnasiumklas op een scholengemeenschap geldt volgens de Kernprocedure als een profielklas.

Voor de toelating tot een profielklas mogen scholen extra eisen stellen aan leerlingen. Maar die eisen moeten zij wel van tevoren bekend maken in de schoolgids en bij voorkeur ook in de Keuzegids VO.

Wanneer blijkt dat een gematchte leerling niet geschikt is voor de betreffende profielklas, biedt de school de leerling een plek in een reguliere klas. Is dit niet mogelijk, omdat de VO-school alleen profielklassen aanbiedt, dan biedt de school een beschikbare plek op een andere VO-school binnen hetzelfde schoolbestuur aan.

Eigenlijk is het vreemd; eerst ingeloot worden en daarna afgewezen worden. De vraag is of zo’n beslissing stand zou houden in een eventuele bezwaarprocedure.

Selectie van leerlingen speelt ook bij vakscholen. Zie daarvoor de vraag verderop in dit artikel: ‘Hoe werkt het met de vakscholen?’

Waar kan ik op letten bij het bezoeken van een open dag?

Als je een open dag bezoekt, komen er veel dingen op je af. Hierdoor kan je makkelijk iets vergeten. Daarom is in de Keuzegids VO een checklist opgenomen die je kunt meenemen en invullen tijdens het bezoek van een open dag. Vul bij elk punt een cijfer van 1 t/m 5 in (1 betekent: nee, helemaal niet, en 5 betekent: ja, zeker). Als je alle open dagen hebt bezocht, tel je de cijfers per school bij elkaar op. Zo zie je welke school jij een hoogste score geeft.

In de Keuzegids VO is nog een lijst met suggesties opgenomen om te helpen nadenken welke school goed bij je past. De aandachtspunten kunnen helpen om te bepalen welke aspecten van een school je belangrijk vindt. Vervolgens kun je passende scholen zoeken in de Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2023, op de website Keuzegidsamsterdam en op de scholenzoeker op deze website.

Uit welke middelbare scholen kan een leerling in Amsterdam kiezen?

Het basisschooladvies is bindend en leidend. Dit betekent dat leerlingen alleen VO-scholen kunnen kiezen die de schoolsoort aanbieden die aansluiten bij hun advies. Welke scholen dit zijn staat in de Keuzegids VO en op de websites:

Wanneer zijn de open dagen?

De open dagen vinden plaats in december, januari en februari 2023. De open dagen staan in de Keuzegids VO. Op de website schoolwijzer.amsterdam.nl staan ze per school genoteerd. Ze zijn ook in kalendervorm te vinden en te filteren op schooladvies op de website Keuzegidsamsterdam. Check altijd de website van de school voor uitgebreidere informatie en laatste wijzigingen!

Hoe vrij ben ik om een middelbare school te kiezen in Amsterdam?

Het basisschooladvies is bindend en leidend. Dit betekent dat je alleen VO-scholen kan kiezen die de schoolsoort aanbieden die aansluiten bij je advies.

Heb je een dubbeladvies, bijvoorbeeld havo/vwo? Dan geldt het volgende:

je mag een school kiezen die de onderste van de twee schoolsoorten uit het dubbeladvies aanbiedt (in dit voorbeeld havo);

  • je mag niet een school kiezen die alleen maar de bovenste van de twee schoolsoorten uit het dubbeladvies aanbiedt (in dit voorbeeld vwo);
  • het is aan te raden om een school te kiezen die beide schoolsoorten van het dubbeladvies aanbiedt.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is het beleid rondom leerwegondersteuning (lwoo) in Amsterdam gewijzigd. Het advies voor een leerling om in het voortgezet onderwijs leerwegondersteuning te krijgen is geen onderdeel meer van het formele schooladvies. Het wordt wel opgenomen in het oki-doc.

Je kunt als leerling met een leerachterstand kiezen voor scholen die wel én scholen die geen leerwegondersteuning aanbieden. Tegelijkertijd is het in de meeste situaties wel aan te raden om te kiezen voor een school die leerwegondersteuning biedt, om gericht te kunnen werken aan het wegwerken van de leerachterstanden. Bovendien kan een middelbare school die geen leerwegondersteuning biedt een leerling na de loting- en matchingprocedure alsnog toegang weigeren.

Welke scholen bij je advies passen kun je zien in de Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2023, op de website Keuzegidsamsterdam en in de scholenzoeker op deze website.

Wat is de basisondersteuning?

Elke VO-school in Amsterdam biedt de basisondersteuning voor leerlingen met een disharmonisch profiel, dyslexie, dyscalculie, een slechte werkhouding en faalangst. Scholen hebben hervoor vaak een eigen beleid. Informeer hiernaar bij de betreffende VO-school. Wilt u meer weten over de algemene afspraken over basisondersteuning in Amsterdam? Kijk dan op de website van het Samenwerkingsverband VO.

Meer informatie over de verantwoordelijkheid voor zorg op school vindt u in het artikel ‘Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?’

Hoe werkt het met de vakscholen?

In Amsterdam zijn drie vakscholen: het Media College, Hubertus & Berkhoff en de IVKO kunstschool. Voor het Media College en de IVKO kunstschool geldt een voorselectie, die bestaat uit een intake. Als een leerling geschikt wordt bevonden mag de leerling de school op de voorkeurslijst zetten. Dit mag de eerste voorkeur zijn, maar dat hoeft niet. Als een leerling niet geschikt wordt bevonden, mag hij de school niet op de voorkeurslijst zetten. Let op: geschiktheid levert nog geen plaatsingsgarantie op. Als er meer belangstelling dan plek is worden er kinderen uitgeloot.

Wat is het verschil tussen een categorale school en een scholengemeenschap?

Een categorale school is een VO-school met maar één onderwijssoort, bijvoorbeeld een school die alleen havo aanbiedt. Een scholengemeenschap bestaat uit verschillende schoolsoorten, zoals vmbo-t, havo en vwo. Hier kun je verschillende diploma’s behalen. Brede scholen zijn met name geschikt voor leerlingen met een dubbeladvies. Maar ook leerlingen die vermoeden dat zij de eindtoets beter maken dan het schooladvies en zo misschien een opgehoogd advies krijgen, kunnen zich het best oriënteren op brede scholen.

Een leerling kan door zijn extra ondersteunings- of onderwijsbehoefte niet op alle VO-scholen terecht. Wat is dan de procedure?

Binnen passend onderwijs is het in principe zo dat alle scholen basisondersteuning bieden voor kinderen met bepaalde (niet al te zware) zorgbehoeften. Informeer bij de VO-scholen van uw voorkeur hoe zij de betreffende leerling kunnen ondersteunen. Voor kinderen met meer zorgbehoefte kan via het Samenwerkinsgverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs worden aangevraagd. Voor specifieke gevallen kunnen scholen individueel besluiten de hardheidsclausule toe te passen. Hierbij gaat het om een combinatie van individuele persoonlijke kenmerken, een gezondheids- en/of thuissituatie die een specifiek aanbod geëigend maakt.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op Keuzegidsamsterdam, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.