Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Hieronder staan de veelgestelde vragen over het kiezen van scholen. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veelgevraagd

Kan een leerling kiezen voor een profielklas, of selecteert de school daarvoor leerlingen?

Scholen kunnen profielklassen hebben waarin iets extra’s wordt geboden wat los staat van het onderwijsniveau, zoals sport, dans, kunst, of tweetalig onderwijs (tto). In de Kernprocedure geldt ook een technasiumklas of gymnasiumklas op een scholengemeenschap als een profielklas.

Voor de toelating tot een profielklas mogen scholen extra eisen stellen, maar die moeten wel van tevoren bekend gemaakt worden. De afspraak in de Kernprocedure is dat de VO-scholen aanvullende toelatingscriteria voor een profielklas vermelden in hun schoolgids*. Ook vermelding op de website en in de Keuzegids VO wordt aanbevolen in de Kernprocedure. Het Nicolaas Lyceum heeft bijvoorbeeld op de website vermeld dat een vrijblijvend adviesgesprek gevoerd wordt voor de sportklas. Op het Zuiderlicht College na, waar een auditie wordt gehouden voor de talentendansklas, heeft geen enkele school aanvullende toelatingscriteria gepubliceerd in de Keuzegids VO. Het lijkt erop dat bijna geen school de mogelijkheid om extra toelatingseisen te stellen gebruikt.

Scholen mogen maximaal één profielklas per schooladvies aanbieden waar leerlingen voor kunnen kiezen op hun voorkeurslijst. Als scholen meer profielklassen in huis hebben, delen ze de leerlingen in na de Centrale loting & matching. Plaatsing op zo’n school betekent (dus) nog geen automatische plaatsing in een gewenste profielklas.

* Indien alsnog blijkt aan de hand van de schoolgids dat een school aanvullende eisen mag stellen, dan geldt volgens de Kernprocedure het volgende: Wanneer blijkt dat een gematchte leerling niet past bij de betreffende profielklas, wordt er een plek in een reguliere klas aangeboden. Is dit niet mogelijk, omdat de VO-school alleen profielklassen aanbiedt, dan wordt er een beschikbare plek op een andere VO-school binnen hetzelfde schoolbestuur aangeboden.

Ook gevraagd

Hoe werkt het met de vakscholen?

De culinaire vakschool Hubertus & Berkhoff, het Mediacollege Amsterdam en de IVKO worden beschouwd als vakscholen waarbij de toelating afhangt van de geschiktheid voor het vak. Leerlingen die naar deze scholen willen moeten een intake doen, ook als een leerling de school niet op de eerste plaats van de voorkeurslijst wil zetten. Als een leerling geschikt wordt bevonden mag de leerling de school op de voorkeurslijst zetten, als een leerling niet geschikt wordt bevonden mag dat niet. Geschiktheid levert nog geen plaatsgarantie op, als er meer belangstelling dan plek is worden de plekken via de Centrale loting en matching verdeeld.

Weinig gevraagd

Wat is de basisondersteuning?

Elke VO-school in Amsterdam voldoet aan de zogenaamde Amsterdamse norm van het bieden van ondersteuning aan leerlingen. Alle scholen bieden de leerlingen ondersteuning op onder andere de volgende gebieden: disharmonisch profiel, dyslexie, dyscalculie, werkhouding en faalangst. Scholen hebben hierin ook vaak hun eigen beleid. Informeer hiernaar bij de betreffende VO-school. Wilt u meer weten over de algemene afspraken? Kijk dan op de website van het Samenwerkingsverband VO.

Meer informatie over de verantwoordelijkheid voor zorg op school vindt u in het artikel Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Uit welke VO-scholen kan een leerling kiezen?

Het basisschooladvies is bepalend. Dat betekent dat leerlingen alleen VO-scholen kunnen kiezen die het onderwijsniveau aanbieden dat past bij het basisschooladvies. Welke scholen dit zijn is te vinden in de Keuzegids VO, of op de websites

of via een van de digitale hulpmiddelen op deze website:

Om een idee te geven hoe een voorkeurslijst eruit ziet staan hieronder de voorkeurslijsten uit 2016 (!). Let op: toen waren nog meer dan één profielklas (per advies) per school op de voorkeurslijst toegestaan.

 • voor praktijkonderwijs (pro) vindt geen Centrale loting of matching plaats en is er geen voorkeurslijst
 • voorkeurslijst 2016 voor vmbo-basis + lwoo
 • voorkeurslijst 2016 voor vmbo-basis/kader + lwoo
 • voorkeurslijst 2016 voor vmbo-kader + lwoo
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-theoretisch + lwoo (gelijk aan mavo + lwoo)
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-basis
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-basis/kader
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-kader
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-theoretisch (gelijk aan mavo)
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-theoretisch/havo
 • voorkeurslijst 2016 voor  havo
 • voorkeurslijst 2016 voor  havo/vwo
 • voorkeurslijst 2016 voor  vwo
 • voor de kopklas (extra jaar taalonderwijs na PO voor VO) vindt geen Centrale loting of matching plaats en is er geen voorkeurslijst
 • voor de ISK (internationale schakelklas VO, advies kan alleen gegeven worden door ISK PO) vindt geen Centrale loting of matching plaats en is er geen voorkeurslijst

Wanneer zijn de open dagen?

De open dagen zijn van begin januari tot begin maart 2019. De open dagen staan in de Keuzegids VO. Op de website schoolwijzer.amsterdam.nl staan ze per school genoteerd. Ze zijn ook in kalendervorm te vinden en te filteren op schooladvies op de website voschoolkeuze020.nl en in het open dagen overzicht van OCO. Check altijd de website van de school voor uitgebreidere informatie en laatste wijzigingen!

Een leerling kan door bepaalde extra ondersteunings- of onderwijsbehoefte niet op alle VO-scholen terecht. Wat is dan de procedure?

Binnen passend onderwijs is het in principe zo dat alle scholen basisondersteuning bieden voor kinderen met bepaalde (niet al te zware) zorgbehoefte. Informeer bij de VO-scholen van uw voorkeur hoe zij de betreffende leerling kunnen ondersteunen. Kinderen met meer zorgbehoefte kunnen via het Samenwerkinsgverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs aanvragen. Voor specifieke gevallen kunnen scholen individueel besluiten de hardheidsclausule toe te passen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.