Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?

Geplaatst door OCO op 21 februari 2007

Een vertrouwenspersoon is een door het schoolbestuur aangestelde persoon die onderzoekt of bemiddeling bij een klacht mogelijk is en die de klager eventueel bij een verdere klachtenprocedure begeleidt. De klacht waar een klager zich mee tot een vertrouwenspersoon kan wenden heeft betrekking tot gedragingen of beslissingen (of juist op het nalaten daarvan), die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het onderwijs of het welbevinden van de klager.

Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt bij de Onderwijsinspectie bij wie de klager terecht kan voor klachten in de sfeer van geweld en sexuele intimidatie. Een vertrouwensinspecteur helpt bij het vinden van oplossingen, het bewandelen van de juiste weg voor klachtafhandeling of het doen van aangifte.

Meer artikelen over Rechten en plichten