Wat is NT2?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 21 februari 2023
NT2 betekent Nederlands als tweede taal. Het Nederlands is dan niet de moedertaal. NT2-leerlingen komen vaak eerst in een nieuwkomersklas of schakelklas voordat zij instromen in het reguliere onderwijs. Er zijn tientallen schakelklassen verspreid over heel Amsterdam. Kinderen tot zestien jaar hoeven geen inburgeringsexamen te doen omdat zij reguliere schooldiploma’s zullen halen. NT2-ers van buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland moeten vanaf zestien jaar wel verplicht inburgeren.

NT2: Nederlands als tweede taal

NT2 betekent Nederlands als tweede taal. NT2-ers hebben een andere moedertaal dan het Nederlands. Wereldwijd spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal. Onder andere in Nederland, België en Suriname. Daarnaast spreken in de Europese Unie ongeveer vijf miljoen mensen Nederlands als tweede taal.

Bron: Nederlandenu.nl

NT2-ers in het basis- en voortgezet onderwijs

Tussen vier en twaalf jaar gaan leerlingen naar de basisschool. Als zij pas kort in Nederland zijn en nog geen Nederlands spreken, gaan zij meestal eerst naar een speciale schakelklas waar ze de basis van het Nederlands leren. Jongeren tussen de twaalf en achttien gaan naar het voortgezet onderwijs. Als zij de taal nog niet (goed) spreken gaan zij eerst naar een Internationale Schakelklas. Daarna stromen zij door naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Uit onderzoek blijkt echter dat anderstaligen leerlingen het best direct instromen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. In een aparte taalklas missen leerlingen namelijk de input van Nederlandstalige klasgenoten. Een positief, inclusief schoolklimaat met ruimte voor de moedertaal draagt extra bij aan een goede taalontwikkeling van NT2-leerlingen. Daarnaast moeten zij langdurig en systematisch extra taalondersteuning krijgen van een NT2-specialist.

Bron: Wij-leren.nl

Overzicht basisscholen in Amsterdam met een schakelklas

Hieronder staat een overzicht van nieuwkomersklassen op basisscholen per stadsdeel.

Overzicht scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam met een schakelklas

Er zijn momenteel vier middelbare scholen met Internationale Schakelklassen en Eerste Opvang Anderstaligen in Amsterdam, namelijk:

Let op: ouders melden hun kind aan bij het Mundus College of het Montessori Lyceum Oostpoort. Het Mundus College kan ouder en kind vervolgens doorverwijzen naar DENISE. En Montessori Lyceum Oostpoort kan ouder en kind doorverwijzen naar ROC Praktijkonderwijs LUCA.

Volwassenen doen inburgeringsexamen, kinderen niet

Inburgeren betekent de Nederlandse taal leren en leren hoe de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt werken. Je moet verplicht inburgeren (art. 3 Wet inburgering 2021) als je:

  • voor langere tijd in Nederland gaat wonen;
  • tussen de zestien en zevenenzestig bent;
  • een verblijfsvergunning hebt;
  • afkomstig bent uit een land buiten de Europese Unie of uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Samen met de gemeente waar je gaat wonen maak je een persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP). Daarin staat wat je moet doen om in te burgeren. Ook doe je het inburgeringsexamen. Kinderen onder de zestien hoeven dit niet omdat zij in Nederland naar school gaan en reguliere schooldiploma’s zullen halen (art. 4 lid 1 Wet inburgering 2021).

Meer informatie over NT2 en inburgering staat op de website nt2.nl van Boom uitgevers Amsterdam.

Meer artikelen over Ontwikkeling