Schoolexamen

Geplaatst door OCO op 25 mei 2009

Eén van de onderdelen van het eindexamen is het schoolexamen (art. 4 lid 1 Eindexamenbesluit VO). Dit zijn toetsen die meetellen voor het eindexamen maar die uw kind al in het jaar of de jaren voorafgaand aan het examen maakt. Dit schoolexamen bestaat naast deze toetsen ook uit een sectorwerkstuk (vmbo) of een profielwerkstuk (havo, vwo) (art. 4 lid 2 en 4 Eindexamenbesluit VO).

Procedure

De school mag zelf bepalen wanneer het schoolexamen wordt afgenomen. Het schoolexamen moet echter wel afgesloten zijn voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen (art. 32 lid 2 Eindexamenbesluit VO).

Als uw kind echter ziek was of door een andere reden voor een bepaald vak het schoolexamen niet kon maken, dan kan uw kind het schoolexamen afleggen tot uiterlijk vóór het centraal examen in dat vak plaatsvindt, ook al is het eerste tijdvak al begonnen (art. 32 lid 3 Eindexamenbesluit VO).

Er zijn ook vakken waarin uw kind alleen een schoolexamen maakt en geen centraal examen. Voor het vmbo geldt dan dat deze vakken, ook het sectorwerkstuk, uiterlijk een week voor de eindexamenuitslag afgesloten moeten zijn (art. 32 lid 4 Eindexamenbesluit VO).

Voor het havo en vwo geldt dat voor vakken waarvoor uw kind geen cijfer krijgt, zoals lichamelijke opvoeding, deze ook uiterlijk een week voor de eindexamenuitslag afgesloten moeten zijn (art. 32 lid 5 Eindexamenbesluit VO).

De regels waar uw kind zich aan moet houden tijdens het schoolexamen staan net zoals bij het centraal examen geregeld in het examenreglement van de school. De school dient het examenreglement vóór 1 oktober uit te reiken aan leerlingen die examens gaan afleggen.

Beoordeling

Het is voor uw kind belangrijk om te weten hoe hij er voor staat, voordat hij begint aan het centraal examen. De school is daarom verplicht aan uw kind bekend te maken welke cijfers hij heeft gehaald voor het schoolexamen, welke beoordeling hij heeft voor de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld en de beoordeling van het sector/profielwerkstuk (art. 33 Eindexamenbesluit VO).

Indien de beoordeling bestaat uit een cijfer is dit een getal van 1 tot en met 10 (art. 35 lid 1 Eindexamenbesluit VO).

Herkansing schoolexamen

De school mag zelf invullen op welke manier er herkanst kan worden. In welke gevallen herkanst mag worden is terug te vinden in het examenreglement, hoe en wanneer de herkansingen plaats vinden staat in het programma van toetsing en afsluiting, dat zal in principe wel voor de aanvang van het centraal examen zijn.

Wat u kunt doen tegen de beoordeling?

De leraar heeft tot taak om onder andere de schoolexamens na te kijken. Het kan echter gebeuren dat u of uw kind het niet eens is met de beoordeling van het examen. In dit geval kunt u in het leerlingstatuut lezen op welke manier er wellicht bezwaar kan worden gemaakt tegen de beoordeling.