Wat is een voorschool plusgroep?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 29 januari 2020
Een voorschool plusgroep is een kleine vve-groep voor Amsterdamse peuters met specifieke zorgbehoeften. De groep wordt geleid door pedagogisch medewerkers met een hbo-diploma. Zij besteden extra aandacht aan onder andere taal en motorische vaardigheden.

Specifieke zorgbehoeften

Een voorschool plusgroep is is een vve-groep voor maximaal tien peuters met een fysieke beperking, een stoornis of een ontwikkelingsachterstand. De pedagogisch medewerkers besteden in deze groep extra aandacht aan taal, motorische vaardigheden en executieve functies, zoals impuls-beheersing en concentratie. Het doel van de voorschool plusgroep is om de kinderen door te laten stromen naar het reguliere basisonderwijs. Bij deze overgangsfase vindt er een gesprek plaats tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht op de basisschool, waarin informatie over de leerling wordt overgedragen.

Subsidie peuters met bijzondere zorg

Voorschool plusgroepen zijn kostbaar omdat de groepen klein zijn en er hoogopgeleide pedagogisch medewerkers voor de groep staan. Daarom heeft de gemeente Amsterdam een subsidieregeling ontwikkeld: ‘Subsidie peuters met bijzondere zorg’. Zo kunnen ook kinderen met specifieke zorgbehoeften naar een passende voorschoolse voorziening. Deze regeling past binnen het beleidsplan van de gemeente Amsterdam: ‘Eén voorziening voor alle Amsterdamse peuters 2018-2022′.

Geen rechtstreekse aanmelding

De aanmelding voor een voorschool plusgroep verloopt via het Ouder Kind Team (OKT) of via een andere voorschool of kinderopvang in de buurt. Vervolgens bekijken de medewerkers van de voorschool plusgroep of de groep geschikt is voor het kind. Ouders kunnen hun kind niet rechtsreeks aanmelden.

Voorschool plusgroep het Zandkasteel

Op dit moment zijn er drie voorschool plusgroepen in Amsterdam, waaronder het Zandkasteel van Combiwel in Amsterdam Noord. Onderzoeks- en adviesbureau Sardes heeft de medewerkers van het Zandkasteel geïnterviewd. In dit artikel vertellen zij hoe een dag op de groep eruit ziet.