Tag: rechten

De Amsterdamse noodprocedure voor het basisonderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Openheid en overleg

Schade door studievertraging

Uit vraag en antwoord > Ontwikkeling

Leerlingprognose 2015: krimp in Nederland, groei in Amsterdam

Blogbericht van 29 januari 2015

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Functies en bestuur

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Uit vraag en antwoord > Eisen

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Schoolgids en beleidsdocumenten

Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Is in plaats van een examen Spaans een staatsexamen Arabisch toegestaan in hetzelfde schooljaar?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Raden

Wat is een leerlingdossier?

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

SP onderzoekt opnieuw ouderbijdrage

Blogbericht van 30 oktober 2013

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Tijdpad toelating

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Veiligheid beroepsonderwijs

Hoe schrijf ik mijn kind in op een basisschool in Amsterdam West?

Blogbericht van 14 augustus 2013

OCO-bijeenkomsten in de eerste helft van 2013

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Uit vraag en antwoord > Huiselijk geweld, kindermishandeling, zorgmelding

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Inzagerecht

Ombudsman onderzoekt thuiszittende kinderen

Blogbericht van 8 oktober 2010

Contactformulier inspectie voor meldingen van misstanden

Uit vraag en antwoord > Klachtenregeling

Verbeter de informatie over alle kosten voor ouders

Blogbericht van 16 februari 2010

Stichting Combo: de medewerkers voor LAKS en JOB

Uit vraag en antwoord > Links

De Herkansing van Prem gestart

Blogbericht van 8 januari 2010

Wet gelijke behandeling uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Blogbericht van 29 juli 2009

Nieuw boekje rechten en plichten helpt ouders bij samenwerking met school

Blogbericht van 29 mei 2009

Informatierecht

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Schaapman-vonnis

Blogbericht van 25 mei 2009

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Prullenbak

Speciaal basisonderwijs

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

ELKK: Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen

Uit vraag en antwoord > Prullenbak

Kleding op school

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Aanmelding primair onderwijs

Uit vraag en antwoord > Redactie2021

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Dijksma wijst scholen op regels leerlingdossiers

Blogbericht van 23 februari 2009

Als ik 2 keer te laat kom op school moet ik me om kwart voor 8 moet melden, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Uit vraag en antwoord > Links

Wat is een LOOT school?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voortgezet onderwijs

Ministerraad: gratis schoolboeken in twee stappen

Blogbericht van 18 januari 2008

Leerlingenstatuut

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Rechten en plichten

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op informatie

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op privacy

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Zakboek Tweede Fase

Uit vraag en antwoord > Onderwijsinhoud

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Uit vraag en antwoord > Eisen

Relatief meeste schorsingen en verwijderingen in praktijkonderwijs

Blogbericht van 6 september 2007

Recht op inzage volledige leerlingdossier

Uit vraag en antwoord > Inzagerecht

Recht op correctie of toevoeging onderwijskundig rapport

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Maakt een klachtenprocedure bemiddeling onmogelijk?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten