Tag: rechten

Leerling mag niet tussentijds doorstromen naar hoger niveau

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Uit vraag en antwoord > Middelbaar beroepsonderwijs

Hoe schrijf ik mijn kind in op een basisschool in Amsterdam West?

Blogbericht van 14 augustus 2013

Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

OCO-bijeenkomsten in de eerste helft van 2013

Uit vraag en antwoord > Geen categorie

Centraal eindexamen

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Hebben ouders recht op een kopie van het leerlingdossier van hun kind?

Uit vraag en antwoord > Leerlingdossier

Ombudsman onderzoekt thuiszittende kinderen

Blogbericht van 8 oktober 2010

Contactformulier inspectie voor meldingen van misstanden

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Verbeter de informatie over alle kosten voor ouders

Blogbericht van 16 februari 2010

Stichting Combo: de medewerkers voor LAKS en JOB

Uit vraag en antwoord > Links

De Herkansing van Prem gestart

Blogbericht van 8 januari 2010

Wet gelijke behandeling uitgebreid naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Blogbericht van 29 juli 2009

Nieuw boekje rechten en plichten helpt ouders bij samenwerking met school

Blogbericht van 29 mei 2009

Schaapman-vonnis

Blogbericht van 25 mei 2009

Programma van toetsing en afsluiting (pta)

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Schoolexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Informatierecht

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De regels voor een schorsing van school

Uit vraag en antwoord > Sancties

Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Sancties

Aansprakelijkheid school

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Religie op school

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Informatieplicht leerlinggegevens

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Seksuele intimidatie

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Is schoolzwemmen verplicht?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs uitgebreide informatie

Verwijdering van de basisschool

Uit vraag en antwoord > Sancties

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

ELKK: Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegidsen

Uit vraag en antwoord > Links

Klacht over basisschool

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Leerachterstand

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Kleding op school

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Kopklas

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Dijksma wijst scholen op regels leerlingdossiers

Blogbericht van 23 februari 2009

Als ik 2 keer te laat kom op school moet ik me om kwart voor 8 moet melden, mag dat?

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Uit vraag en antwoord > Links

Wat is een LOOT school?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Ministerraad: gratis schoolboeken in twee stappen

Blogbericht van 18 januari 2008

Leerlingenstatuut

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Rechten en plichten

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op informatie

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Recht op privacy

Uit vraag en antwoord > Info voor leerlingen (VO)

Zakboek Tweede Fase

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Niet beschikken over schoolboeken geen reden om toegang tot les te weigeren

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Relatief meeste schorsingen en verwijderingen in praktijkonderwijs

Blogbericht van 6 september 2007

Hoe wordt het besluit genomen om mijn kind te laten doubleren?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie