UPDATE: zeer zwakke scholen in Amsterdam

Geplaatst door OCO op 1 mei 2014

De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar scholen en stelt vast of de school voldoet aan de te stellen eisen. Iedere maand publiceert de inspectie de lijst van zeer zwakke scholen.

Per 11 januari 2013 staan twee opleidingen van het Mediacollege Amsterdam op de lijst. Daarnaast staan er per 19 juni 2013 (en per 29 oktober 2013) vier opleidingen van Stichting ROC TOP op de lijst. Basisscholen St. Barbara, Tanisha en school voor speciaal basisonderwijs Prof. Dr. J.J. Dumontschool hebben de kwaliteit verbeterd en staan niet meer op de lijst.

 • Mediacollege Amsterdam:
  – Podium- en evenemententechniek (per 11/01/2013)
  – Podium- en evenemententechniek: technicus licht (per 11/01/2013)
 • Stichting ROC TOP:
  – Applicatieontwikkelaar (per 29/10/2013)
  – Medewerker marketing en communicatie (per 19/06/2013)
  – Medewerker marketing en communicatie: assistent (per 19/06/2013)
  – Medewerker marketing en communicatie: marketing medewerker (per 19/06/2013)

Uitleg van de inspectie
De inspectie noemt een school pas een zeer zwakke school na een uitgebreid onderzoek. Een zeer zwakke school is een school die drie jaar achter elkaar onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien.
Een school wordt in de lijst geplaatst wanneer de inspectie de school als zeer zwak heeft beoordeeld, het rapport van het periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) vastgesteld is en op internet is geplaatst.
In de regel krijgt een school maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit.
Na dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV).
Een school wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het OKV heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

Van de lijst verwijderd
De volgende scholen zijn de afgelopen tijd weer van de lijst afgehaald omdat de inspectie na een ‘onderzoek naar de kwaliteitsverbetering’ (OKV) heeft geoordeeld dat de kwaliteit weer voldoende is verbeterd:

Meer artikelen over Blog