Schoolkeuze en passend onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 12 augustus 2014
Met de komst van passend onderwijs verandert er veel aan de manier waarop onderwijs voor kinderen met een beperking wordt georganiseerd. Hoe zit het met de schoolkeuze en passend onderwijs?

Schoolkeuze en passend onderwijs

Als u op zoek gaat naar een passende school voor uw kind, kijkt u naar verschillende dingen: Is de school dichtbij? Past de identiteit en werkwijze van de school bij u en uw kind? Wat is de kwaliteit van de school? Voor ouders van kinderen met een stoornis of beperking, zijn vaak ook andere vragen van belang: Welke ondersteuning kan een school bieden? Welke ervaring heeft een school met kinderen met een beperking? Is er veel aandacht om te zorgen dat ook mijn kind ‘erbij hoort’?

Ondersteuningsprofiel en kennismaking

Het ondersteuningsprofiel van de school geeft veel informatie over de ondersteuning die een school biedt en welke ervaring ze hebben. Kennismaking op een open dag of een afspraak met een directeur of intern begeleider geeft u informatie over de praktijk en de sfeer van de school. U kunt altijd uw vragen stellen over datgene wat uw kind op school nodig heeft, en hoe de school omgaat met bepaalde situaties. U kunt verder advies vragen aan een eventuele begeleider of arts van uw kind, op de peuterspeelzaal of de kinderopvang.

Aanmelden

Als u heeft besloten welke school het beste past bij uw kind, dan kunt u uw kind hier aanmelden. Hiervoor gelden de reguliere procedures, ongeacht of uw kind een beperking heeft. U kiest dus zelf de school voor uw kind. Bij de aanmelding wordt u gevraagd of uw kind extra ondersteuning nodig zal hebben. U kunt dit dan hier aangeven. De school waar u uw kind aanmeldt, heeft de zorgplicht en gaat onderzoeken hoe ze die ondersteuning kunnen bieden. Als u uw kind aanmeldt op een speciale school, zal daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs moeten worden aangevraagd. Bij de gemeente kunt u nagaan of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Uitkomst onderzoek

Als de school onderzoek gedaan heeft naar de ondersteuning voor uw kind, kan de school tot verschillende conclusies komen. Over het algemeen, zal de school waar u voor gekozen heeft de ondersteuning kunnen bieden. Wanneer echter veel of gespecialiseerde ondersteuning nodig is, kan het zijn dat de school aangeeft dat hij dat zelf niet kan. In dat geval gaat de school met u in gesprek om te kijken welke andere school beter geschikt zou zijn. Dat kan een andere reguliere school zijn, maar dat kan ook een speciale school zijn. De school heeft de verplichting om, samen met u, er voor te zorgen dat uw kind dan op die andere school goed terecht komt.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met de uitkomsten van het onderzoek, dan kunt u hierover in gesprek gaan met school en met het samenwerkingsverband. Mogelijk hebben ze zaken over het hoofd gezien, of een verkeerde inschatting gemaakt van wat uw kind in de praktijk nodig heeft.
Komt u er echt niet uit, dan kunt u verschillende stappen ondernemen. Daar leest u hier meer over.