Vroeg vreemdetalenonderwijs in Amsterdam

Geplaatst door OCO op 4 november 2011

Opkomst VVTO
Het vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) in het basisonderwijs maakt zijn opmars in Nederland. Waren er rond 2001 nog maar 25 scholen die vroeg vreemde talen aanboden, op dit moment is dat al gestegen naar ruim 650 scholen, waarvan 12 scholen in Amsterdam*.

Wat is VVTO?
VVTO staat voor extra uren taalonderwijs. De leerlingen krijgen extra Engels (naast het verplichte Engels in de bovenbouw), Duits, Spaans of Frans. Vanaf de eerste groepen wordt er aan de leerlingen al lesgegeven in de vreemde talen.

Waarom VVTO?
Zowel in Nederland als in Europa ziet men steeds meer het belang van VVTO in. De Europese Unie stelt zelfs ter doel dat alle EU-burgers op een zo jong mogelijke leeftijd minimaal twee vreemde talen leren. Ook de Tweede Kamer vindt dat in ieder geval het Engels van veel leerlingen sterk verbeterd moet worden. VVTO biedt hierbij de mogelijke oplossing. Het vroeg beginnen met vreemde talen heeft namelijk veel voordelen. Zo stimuleert VVTO de algemene taalontwikkeling van een kind, de taalgevoelige leeftijd ligt namelijk voor het zevende jaar. VVTO geeft tevens een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs en het bevordert de internationale contacten.

Ouders hoeven overigens niet bang te zijn voor (taal)overspannen leerlingen, spelenderwijs leren staat centraal bij vroeg vreemdetalenonderwijs.

* De volgende scholen in Amsterdam bieden VVTO:

Europaschool
Watergraafmeerse Schoolvereniging
Schoolvereniging Willemspark
De Bijlmerdrie
Louise de Coligny
De Archipel
De Peetersschool
Cornelis Vrijschool
De Burght
De Vlinderboom
Overhoeks
De Kleine Reus

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog