Beoordeling

Rapporten, toetsen, werkstukken en andere manieren om leerprestaties te beoordelen.Leerlingvolgsysteem

 • De uitslag van de Entreetoets

  U heeft de uitslag van de entreetoets ontvangen. Wat zeggen de scores? Geeft de uitslag een indicatie van het mogelijke basisschooladvies weer?

 • LOVS-toetsen: wat zijn de M-toets en E-toets?

  Basisscholen nemen jaarlijks een M-toets (midden schooljaar) en een E-toets (einde schooljaar) rekenen en taal af bij kinderen.

 • Wat betekenen de verschillende toets-begrippen in Cito?

  Wat betekenen de verschillende toets-begrippen in Cito, zoals vaardigheidsscore, leerredendement, Score, niveauwaarde, DL en DLE?

 • Wat is Cito?

  Cito ontwikkelt toetsen. Het bekendst is de Cito-eindtoets, die wordt afgenomen in groep 8. Het Cito-leerlingvolgsysteem geeft inzicht in de ontwikkeling.

 • Wat is een DL en een DLE?

  DL geeft het aantal maanden aan dat een leerling onderwijs heeft gevolgd en DLE geeft het werkelijke niveau van een kind aan.

 • Entreetoets

  De entreetoets wordt afgenomen in groep 7 van de basisschool. Deze toets is van groot belang voor het basisschooladvies. 


Schooladvies en doorstroomtoets


Rapport(gesprek)

 • Hoe om te gaan met het schoolrapport?

  Een schoolrapport is een verslag van de ontwikkeling en prestaties van een leerling op school. Sommige ouders belonen hun kind voor het rapport.

 • Tips aan ouders voor 10-minutengesprek

  Nuttige tips voor het 10-minutengesprek zijn een goede voorbereiding en vragen stellen. Vraag het gespreksverslag op en maak eventueel een vervolgafspraak.

 • Wat is een 10-minutengesprek?

  Het 10-minutengesprek wordt gevoerd tussen ouder en leerkracht over vorderingen, gedrag en eventuele problemen van het kind, het rapport en de Cito-score.


Herkansing

 • Herkansing in het mbo? Dit moet je weten!

  Als student heb je minimaal recht op één herkansing per examen in de tijd dat je studie loopt. Vaak krijg je meerdere kansen om te herkansen, maar dit verschilt per opleiding.


Eindexamen en diploma


Studieadvies


Studievertraging


Toetsen

 • De toetsing en beoordeling van leerlingen

  De beoordeling van leerlingen op school vindt op verschillende wijze plaats. Niveaubeoordeling, toetsing aan beleid en wettelijke instrumenten.

 • Toetsen in het voortgezet onderwijs

  In het voorgezet onderwijs worden toetsen gegeven: schriftelijk, mondeling, luistertoets, presentatie/spreekbeurt, tekstanalyse, praktijktoets en werkstuk

 • Wat is het PISA-onderzoek?

  PISA is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en vaardigheden van vijftienjarige leerlingen test op meerdere onderdelen.


Overgangsbeslissing