Blog

Dit blog bevat (Amsterdams) onderwijsnieuws, achtergronden en berichten over activiteiten van OCO.

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

8 oktober 2018

Wat mag en kan de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

19 september 2018

Uitnodiging: Meepraten over passend onderwijs op 24 september

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

18 juli 2018

Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

10 juli 2018

Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

12 juni 2018

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

15 april 2018

Matching 2018: beste uitslag tot nu toe, ongemak blijft

5 april 2018

Onderwijsdebat020: meer geld, meer kansen

19 maart 2018

Actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs

13 maart 2018

Wat heeft de Amsterdamse politiek te vertellen over het onderwijs? #onderwijsdebat020

Alles is anders in de Vox-klassen

Idealen najagen op Spinoza20first

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2017/2018

31 januari 2018

Amsterdamse peutervoorzieningen veranderen in 2018

31 december 2017

Onderwijs en begeleiding voor vluchtelingen in Amsterdam

21 november 2017

Taal- en schakeltraject van de HvA voor vluchtelingen

De nieuwkomersklas van basisschool Samenspel

Nieuwkomers op het MCO

Praktijkonderwijs voor nieuwkomers: LUCA

Nieuwkomers op vmbo-niveau: Mundus College

Nieuwkomers op havo- en vwo-niveau: DENISE

Zelf leren denken, filosofie op de basisschool

20 november 2017

Nieuwe aanpak Amsterdam voor jeugdhulp en dyslexie

21 augustus 2017

Instemmingsrecht passend onderwijs voor ouders vanaf 1 augustus 2017

31 juli 2017

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

10 juli 2017

Meepraten over de nieuwe verordening Jeugdhulp?

7 juli 2017

“Het blijft pionieren op deze school.”

Gaan scholen dit jaar vaker adviezen bijstellen bij heroverweging?

12 mei 2017

Geen extra zorgleerlingen in de klas

9 mei 2017

Dorpsschool in Zuidoost

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

Matching 2017 plaatst ruim 100 leerlingen meer op 1e voorkeur

5 april 2017

Positieve aandacht

‘Leraar van de wereld’

‘Creativiteit is echt de basis van alles’

Leren van elkaar

‘Kinderen gemotiveerd krijgen is het belangrijkste’

Olifantenhuid en engelengeduld

Que pasa?

‘Leerlingen zijn doorslaggevend voor hoe leuk je werk is’

Liever op school dan thuis

Het abstracte tastbaar maken

Ook leraren kiezen een school die bij ze past

7 februari 2017: OSVO vraagt ouders advies

Uitvinden waar sterke punten liggen

Leren luisteren naar jezelf

Extra zetje vanuit medezeggenschap richting 21st century skills

20 december 2016

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

13 december 2016

2,5 jaar Passend Onderwijs: startproblemen of systeemfouten?

9 december 2016