Tag: uitleg

Wat is het Onderwijsschakelloket?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Hoe verloopt de aanmelding voor het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Waar gaan leerlingen na het Transferium naar toe?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is een bovenschoolse voorziening?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wanneer is een medezeggenschapsraad verplicht?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Is sponsoring van scholen toegestaan?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Wie is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang?

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Uit vraag en antwoord > Medezeggenschap op scholen

Schade door studievertraging

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Adoptiekind op de basisschool?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Wat betekent de leerlingenkrimp of leerlingendaling in het onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs uitgebreide informatie

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Veranderingen in het vmbo vanuit leerlingenperspectief

Blogbericht van 11 januari 2015

De toetsing en beoordeling van leerlingen

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Hoe lang mag een leerling doen over het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Welke adviezen kan een basisschool geven?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Omvang beroepsgericht programma in het vmbo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Onderwijsrecht in het kort

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek op school?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toelating

Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Toetsen in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Wat zijn de taken van de deelraad en themaraad?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten uitgebreide informatie

Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

Wat is speciaal onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

ADHD op school

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Betekenen primair onderwijs en basisonderwijs hetzelfde?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Ouderbetrokkenheid in Amsterdam

Blogbericht van 20 september 2014

Wat is Cito?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Hoogbegaafd op school

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Welke concepten voor vernieuwend onderwijs zijn er?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Startblokken, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Ko-totaal, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Sporen, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Piramide, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Kaleidoscoop, wat is dat voor VVE-programma?

Uit vraag en antwoord > Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uitgebreide informatie

Wat is het verschil tussen de voorschool en vroegschool? (VVE)

Uit vraag en antwoord > Voorschool

Schoolkeuze en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Nieuwe Jeugdwet in 2015

Uit vraag en antwoord > Jeugdhulp