Tag: vo

Passend onderwijs van start

Blogbericht van 4 augustus 2014

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Kamerdebat passend onderwijs: glas halfvol of halfleeg?

Blogbericht van 9 juli 2014

10 juni 2014: Visie gevraagd op toekomstig aanbod (voortgezet) onderwijs

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Visiedocument schoolbesturen Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020 (RPO)

Blogbericht van 2 juni 2014

Docent verliest tas met examens

Blogbericht van 28 mei 2014

Brainstorm ouderbetrokkenheid

Blogbericht van 19 mei 2014

UPDATE: zeer zwakke scholen in Amsterdam

Blogbericht van 1 mei 2014

Moeders van Mama Vita blijven zoeken naar oplossingen

Blogbericht van 26 maart 2014

24 maart 2014: Passend onderwijs, passende zorg, passend werk

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Welke stappen onderneemt de school bij een vermoeden van dyslexie?

Uit vraag en antwoord > Basisonderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak in het voortgezet onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Wanneer ontvang ik een diploma of getuigschrift?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Staatsexamen

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Welke vervolgopleidingen sluiten aan op het vmbo?

Uit vraag en antwoord > Overstap van vmbo naar mbo

Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Kan ik vrijstelling krijgen voor een examenvak van het staatsexamen vwo, havo of vmbo?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Ouders ingezet op Calvijn met Juniorcollege

Blogbericht van 19 maart 2013

OCW publiceert lijst excellente scholen

Blogbericht van 5 februari 2013

Boetes voor het niet melden van verzuim

Blogbericht van 19 december 2012

Schoolprestaties volgens Dronkers

Uit vraag en antwoord > Links

Opening Caland 2

Blogbericht van 20 november 2012

6 oktober 2012: Goede voorbereiding op het voorgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

‘Grand Design’ voor Amsterdams techniekonderwijs

Blogbericht van 3 oktober 2012

Kinderombudsman start onderzoek naar recht op onderwijs

Blogbericht van 24 juli 2012

De Passie gaat sluiten

Blogbericht van 17 juli 2012

Vanwege onvoldoende resultaten verplicht weg, maar nog geen nieuwe school, wat te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

21 mei 2012: Debatteer mee, school en ouders moeten meer samenwerken

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Examen in rekenen vanaf 2014

Blogbericht van 19 mei 2012

Slaag- en zakregeling aangescherpt

Blogbericht van 19 mei 2012

Regels eindexamen

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Docenten communiceren anders met migrantenouders

Blogbericht van 16 mei 2012

Onderzoekscommissie Amarantis ingesteld

Blogbericht van 14 mei 2012

Toelatingscode voor doorstroom van vmbo-t naar havo

Blogbericht van 27 april 2012

De eindexamens komen eraan!

Blogbericht van 27 april 2012

Nationale dag tegen pesten

Blogbericht van 19 april 2012

10 april 2012: Splits op? Leg uit!

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Record uitlotingen dreigt

Blogbericht van 19 maart 2012

Inspectie: geen gemiddeld opbrengstenoordeel meer

Blogbericht van 8 maart 2012

Meldpunt Onderadvisering

Blogbericht van 8 maart 2012

Uitgeverij ThiemeMeulenhof komt met Examenbundel App

Blogbericht van 2 maart 2012

Landelijke staking op 6 maart

Blogbericht van 29 februari 2012

Landelijk lerarenregister?

Blogbericht van 16 februari 2012

Vijf scholen as donderdag dicht door staking

Blogbericht van 23 januari 2012

19 januari 2012: Onderwijsdebat havo-vwo in Nieuw-West

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Stakende leraren

Blogbericht van 9 januari 2012

Schoolprestaties in dagblad Trouw

Blogbericht van 15 december 2011

Juiste cijfers Cygnus

Blogbericht van 14 december 2011

UPDATE: Vrijwillig op school

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden