Tag: vo

Leerplichtambtenaar

Uit vraag en antwoord > Leerplicht

7 februari 2017: OSVO vraagt ouders advies

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Wat is digitaal pesten? En wat is er tegen te doen?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Uitnodiging: Hoe staat Passend Onderwijs in Amsterdam ervoor?

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Van Passend onderwijs naar Inclusief onderwijs?

Blogbericht van 25 april 2016

Wat is het Onderwijsschakelloket?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Wat is STOP?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Hoe verloopt de aanmelding voor het Transferium?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Waar gaan leerlingen na het Transferium naar toe?

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Begeleiders passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Passend onderwijs: een Welles-Nietes discussie

Blogbericht van 2 oktober 2015

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo

Uit vraag en antwoord > Voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

OCO maakt de balans op na 1 jaar passend onderwijs

Blogbericht van 18 juni 2015

Effectiviteit zittenblijven in voortgezet onderwijs betwijfeld

Blogbericht van 16 april 2015

Wat is de rol van ouders bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Passend Onderwijs: hoe staat het ervoor?

Blogbericht van 24 december 2014

Wat staat er in het leerlingenstatuut?

Uit vraag en antwoord > Rechten en plichten

De formele kanten van toelating tot voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toelating

Toetsen in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Beoordeling

Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs, wat werkt, wat kan beter?

Blogbericht van 27 oktober 2014

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is de rol van school bij hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Autisme op school

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

ADHD op school

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Ouderbetrokkenheid in Amsterdam

Blogbericht van 20 september 2014

Hoogbegaafd op school

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Onderwijsinspectie

Uit vraag en antwoord > Organisatie

Wat is hoogbegaafdheid?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Ouders over passend onderwijs: verwachtingen en zorgen

Blogbericht van 7 september 2014

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Medezeggenschap en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

FAQ eindexamen onderwijsinspectie 2013

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Met ouderbijdrage opgebouwd vermogen door fraude verdwenen

Blogbericht van 26 augustus 2014

Schoolkeuze en passend onderwijs

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Passend onderwijs van start

Blogbericht van 4 augustus 2014

Een geschil over passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Wat is de zorgplicht in passend onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Passend Onderwijs

Kamerdebat passend onderwijs: glas halfvol of halfleeg?

Blogbericht van 9 juli 2014

10 juni 2014: Visie gevraagd op toekomstig aanbod (voortgezet) onderwijs

Uit vraag en antwoord > Blog uitgebreide categorie datumgebonden

Visiedocument schoolbesturen Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020 (RPO)

Blogbericht van 2 juni 2014

Docent verliest tas met examens

Blogbericht van 28 mei 2014

Brainstorm ouderbetrokkenheid

Blogbericht van 19 mei 2014

Welke websites geven informatie over het eindexamen?

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

Klachten over eindexamen? Klachtenlijn 020-5244066 en website www.examenklacht.nl!

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs